juli 2014 – augustus 2017
In opdracht Rijkswaterstaat adviseert NedMobiel bij de operationele uitvoering.

De doorstroming op de A27 tussen Houten en Hooipolder is zowel in de ochtend- als avondspits al jarenlang een probleem. De Merwedebrug bij Gorinchem is bijna niet weg te denken uit de dagelijkse fileberichten. De capaciteit van de A27 is nu en, zonder maatregelen, in de toekomst onvoldoende om het verkeersaanbod goed te kunnen afwikkelen. Verkeersprognoses vertellen ons dat de voorziene reistijden onacceptabel worden. De toenemende verkeersdrukte op de A27 heeft daarnaast ook negatieve gevolgen voor het onderliggend wegennet en de verkeersveiligheid.

Rijkswaterstaat heeft van de minister de opdracht gekregen om een (ontwerp) tracébesluit (O)TB op te gaan stellen gebaseerd o.b.v. het reeds genomen voorkeursbesluit. Om de effecten op milieu goed in beeld te brengen wordt hieraan een Milieueffectrapportage (MER) gekoppeld. NedMobiel adviseert Rijkswaterstaat gedurende de planuitwerking bij de implementatie en operationele uitvoering van risicomanagement, wijzigingenbeheer, financieel beheer en planningsmanagement.

Momenteel wordt het (O)TB/MER uitgewerkt door het gecontracteerde ingenieursbureau. Conform de planning wordt het (O)TB/MER in 2016 vastgesteld om uiteindelijk in 2019 de schop in de grond te zetten en een robuuste verbinding te realiseren.

  • Luchtfoto waar nieuwe brug wordt geplaatst bij Gorinchem.