In opdracht van de aannemersorganisatie Avenue2 verzorgt NedMobiel het opleidingstraject voor de wegverkeersleiders, weginspecteurs en officieren van dienst.

Koning Willem Alexandertunnel
De Koning Willem Alexandertunnel met een lengte van 2,3 kilometer vormt straks de poort van Nederland naar de rest van Europa en vice versa. De tunnel zal lopen op het stuk waar zich nu de N2 bevindt tussen de kruising met de Viaductweg / Terblijterweg ter hoogte van stadion Geusselt en het voormalige Knooppunt Europaplein. De tunnel wordt onderdeel van de autosnelweg A2. Het wordt de eerste dubbellaagse tunnel in Europa die geschikt is voor personenauto’s en vrachtauto’s. Er worden vier tunnelbuizen op elkaar gestapeld (twee boven en twee onder) met elk twee rijstroken. De bovenste tunnelbuizen zijn bedoeld voor plaatslijk verkeer en de onderste tunnelbuizen zijn bedoeld voor doorgaand verkeer. De Koning Willem-Alexandertunnel wordt met het oog op het behoud van de verkeersdoorstroming gefaseerd in gebruik genomen. December 2016 staat de volledige openstelling gepland.

OTO-traject
De trainers van NedMobiel (NM Academy) zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de 5 verschillende modules waaruit het OTO-traject bestaat. Het OTO-traject wordt uitgevoerd over een periode van een jaar. De modules die wij verzorgen bestaan uit de volgende onderwerpen: – Module: Kennismaking KWA-tunnel; – Module: Organisatie, Procedures en Verkeersmanagement; – Module: Techniek en Bediening; – Module: Monodisciplinair oefenen; – Module: Escalatiedoelgroep

Een ‘knoppentraining’ maar onderdeel uit van het opleidingsprogramma. NM Academy maakt gebruik van een knoppentrainer en simulator om invulling te geven aan de training van het bediensysteem. De trainers leren de deelnemers wat de functionaliteit is achter de knoppen en wanneer welke knop ingedrukt moet worden.

  • Eén plan voor stad en snelweg