juni 2013 – december 2014
In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft NedMobiel de implementatie van SCB voor het project Getijdenduiker Waterdunen verzorgd. Hierbij is NedMobiel verantwoordelijk geweest voor het opzetten en opstarten van de systeemgerichte contractbeheersing.

In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft NedMobiel de implementatie van SCB voor het project Getijdenduiker Waterdunen verzorgd. Hierbij is NedMobiel verantwoordelijk geweest voor het opzetten en opstarten van de systeemgerichte contractbeheersing.
Dit hield in:

  • het opzetten van de risicolijst;
  • middels deze risicolijst processen definiëren en bepalen welke processen kritisch zijn voor het project;
  • het opzetten van een toetsplanning m.b.v. de risicolijst processen;
  • het uitvoeren van de toetsen en het beoordelen van ter acceptatie ingediende documenten.

Door de kennis en ervaring die NedMobiel heeft met complexe infrastructuur, zijn naar aanleiding van het ingezette SCB-proces al in een vroegtijdig stadium maatregelen genomen op het gebied van engineering om dit complexe systeem te ontwerpen. Uiteindelijk heeft NedMobiel het team van het Waterschap begeleid en het proces vervolgens overgedragen.

Getijdenduiker Waterdunen.
Het project Getijdenduiker Waterdunen is onderdeel van de ontwikkeling van het gebied Waterdunen. De Getijdenduiker vormt de verbinding tussen het (aan te leggen) zilte natuurgebied Waterdunen en de Westerschelde. Het vormt een doorlaatmiddel waardoor het water uit de Westerschelde in 2016 het gebied tweemaal per dag in- en uitstroomt. De Getijdenduiker ligt in de dijk rond ’t Killetje bij Breskens en het is een onderdeel van de waterkering.

  • Getijdenduiker Waterdunen ligt in de dijk bij Breskens en het is een onderdeel van de waterkering.