maart – juli 2015
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openden op 19 mei 2015 tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel de Sluiskiltunnel. Op zaterdag 23 mei ging de tunnel daadwerkelijk open voor auto-, motor- en vrachtverkeer, ruim vijf weken eerder dan oorspronkelijk gepland. Hiermee werd een belangrijk infrastructureel knelpunt in de provincie Zeeland opgeheven.

BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en combinatie BAM-TBI (CBT) hebben onder leiding van het COB hun ervaringen bij de Sluiskiltunnel laten evalueren door mensen uit de wetenschap en uit de praktijk. Samen met de heren Tin Buis en Ton Vrijdag en de directie van de BV KKS, heeft het COB vijf thema’s geselecteerd die goed de ervaringen van het project weergeven in termen van context, organisatie en resultaten:

1 De BV-structuur;
2 Samenwerking;
3 Verkeers- en tunneltechnische installaties;
4 Veiligheid;
5 Kennismanagement.

Vanuit NedMobiel heeft Roel Scholten hierbij de evaluatie uitgevoerd aangaande punt 3: het ontwerp en realisatie van de tunneltechnische installaties en het proces van openstelling en vergunningverlening.

De opgeleverde rapportage is hier verkrijgbaar.

  • Uitrit Sluiskiltunnel

  • Snijrad tunnelboormachine Sluiskiltunnel