In opdracht van de provincie Noord-Holland verzorgt NedMobiel het projectmanagement voor de renovatie van de Abdijtunnel. Wij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het project, de projectbeheersing, het stakeholdermanagement gericht op openstelling en de openstellingsvergunning. Daarnaast levert NedMobiel een bijdrage aan het technisch team.

Abdijtunnel

De Abdijtunnel is eind jaren negentig gebouwd om een conflictvrije kruising van de Zuidtangent met de infrastructuur rond Schiphol (A4, Zuideinde Zwanenburgbaan en A5) te realiseren. De tunnel is in 2002 in gebruik genomen en heeft één tunnelbuis van bijna 10 meter breed. De tunnel is alleen toegankelijk voor bussen welke er met een maximumsnelheid van 70 km/u in twee richtingen doorheen rijden. Inmiddels is de tunnel toe aan renovatie.

Renovatie

Door de nieuwe Tunnelwet, waar alle tunnels in Nederland uiterlijk 2019 aan moeten voldoen, dienen er een aantal installaties en 2 nieuwe nooduitgangen aan de Abdijtunnel te worden toegevoegd, inclusief 24/7 bediening en bewaking. Deze upgrade wordt gecombineerd met grootschalige onderhoudsvervangingen. In mei 2014 is het project aanbesteed middels een DBM-contract (met 12 jaar onderhoud) onder de UAV-gc. NedMobiel adviseerde provincie Noord-Holland in deze contractkeuze en was verantwoordelijk voor de marktbenadering.

In de designfase is aantoonbaar voldoen aan de eisen van Bevoegd Gezag en de Veiligheidsbeambte een belangrijk aandachtspunt. Verificatie en validatie van de eisen uit het toetskader voor de openstellingsvergunning vergt veel afstemming met alle stakeholders, temeer omdat de Abdijtunnel in veel opzichten afwijkt van de landelijke tunnelstandaard (zie ook link). NedMobiel draagt zorg voor de afstemming met stakeholders en een beheerst proces tot openstelling.

De renovatie is tussen 2015 en medio 2017 uitgevoerd. NedMobiel heeft hierbij het projectmanagement gevoerd en gezorgd voor de aanvraag van de openstellingsvergunning. De openstellingsvergunning is op 13 juli 2017 verleend. Na renovatie en openstelling is het project overgedragen aan de Managing Agent, welke namens de provincie Noord-Holland het operationeel beheer op zich neemt.

  • De tunnel loopt parallel aan de Schipholspoortunnel en is 1.800 meter lang, waarvan 1.360 meter gesloten is.

  • De Abdijtunnel is voor busverkeer tussen Hoofddorp en Schiphol.