NedMobiel geeft presentatie bij Platform Niet-Rijkstunnels

Op 10 maart geeft NedMobiel een presentatie bij het Platform Niet-Rijkstunnels in Den Haag.
De presentatie gaat over Opleiden, Trainen en Oefenen voor Niet-Rijkstunnels waarbij wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Waarom OTO (aan de hand van 2 tunnelbranden);
  • Wettelijke grondslag voor OTO;
  • Hoe wordt OTO nu uitgevoerd voor Rijkstunnels en Niet-Rijkstunnels;
  • Aantoonbaarheid van opgeleid tunnelpersoneel;
  • Wat gaat momenteel goed tijdens OTO en wat gaat minder goed;
  • Wat zijn de speerpunten m.b.t. OTO voor Rijkstunnels en Niet-Rijkstunnels;
  • Invulling meerjaren OTO-programma.