vc

NedMobiel betrokken bij ingebruikname Koning Willem-Alexandertunnel

Vannacht breekt het moment suprême aan voor de grootste dubbellaagse tunnel van Europa: de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht wordt tijdens de #nachtvd4buizen in gebruik genomen. Een zorgvuldig voorbereide operatie, waaraan ook NedMobiel een bijdrage levert.

NedMobiel werkt sinds begin 2015 voor het consortium Avenue2. In opdracht van Avenue2 bereidden wij het Opleidings-, Trainings- en Oefen (OTO) programma voor en voerden wij het uit. Ruim zestig (coördinerend) wegverkeersleiders, weginspecteurs en Officiers van Dienst-Rijkswaterstaat doorliepen een intensief programma. Daarnaast werden zo’n zeventig medewerkers van bijvoorbeeld de instandhoudingsorganisatie en de afdeling Missie Kritieke Ondersteuning (MKO) van Rijkswaterstaat getraind.

In de periode voor ingebruikname is het zaak de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ te zetten. In deze periode zijn de techniek én de mensen er klaar voor, maar is de tunnel nog niet in gebruik genomen. Een uitgelezen kans om aanvullend met elkaar te oefenen! NedMobiel faciliteerde daarom op de Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond een Integraal Proefbedrijf, waarbij de wegverkeersleiders met elkaar en met bijvoorbeeld de hulpdiensten en beheer- en onderhoudspersoneel oefenden in een zo realistisch mogelijke setting.

De komende dagen neemt NedMobiel deel aan het team dat de overgang naar de nieuwe situatie begeleidt: het Quick Response Team. Op de Verkeerscentrale leiden wij het team dat, indien nodig, bijstand biedt ten aanzien van bediening en de toepassing van (tunnelspecifieke) procedures en protocollen.

NedMobiel is trots op de mensen die op enige wijze betrokken zijn (geweest) bij het traject naar ingebruikname en wenst ook de mensen die na openstelling een rol spelen in bediening, bewaking, beheer of onderhoud van de tunnel veel succes!