Voor de her-openstelling  van de gerenoveerde Velsertunnel wordt door de tunnelbeheerder binnenkort bij de gemeente Velsen de vergunningsaanvraag voor de openstelling ingediend. Hiervoor geeft  Bureau Veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat een advies aan de Tunnelbeheerder. NedMobiel levert input voor dit advies in de vorm van een QuickScan op de tunnelveiligheid in de onderhoudsfase van de Velsertunnel.

 Deze QuickScan houdt in dat, met de specialistische kennis van NedMobiel, beoordeeld wordt of langjarig geborgd is dat het gerealiseerde niveau van veiligheid aantoonbaar op het juiste niveau blijft. Hierbij zal specifiek het onderhoudsconcept en -organisatie beoordeeld worden. Naar verwachting zal het advies in oktober afgerond zijn.