Het kwaliteitsmanagementsysteem van NedMobiel, welke is opgezet vanuit ISO9001:2015 is dynamisch. Het is zodanig ontworpen, dat de bedrijfsvoering met al haar processen continu kan worden beheerst en verbeterd. Dit zal gebeuren volgens het principe van procesmanagement.
Kwaliteit is de mentaliteit om continue te verbeteren en hiermee proactief in te spelen op toekomstige wensen van de klant. Hierbij is het noodzakelijk dat iedere NedMobiel medewerker bewust is van zijn of haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dient hiernaar ook te handelen.

De kernwoorden m.b.t. onze bedrijfsprocessen zijn dan ook:

  • klanttevredenheid;
  • Continu verbeteren;
  • Zorg en meting;
  • Beheersing;
  • Borging.