NedMobiel komt voort uit de NV Westerscheldetunnel (NV WST). Onder aanmoediging van de toenmalige aandeelhouder van de NV WST – minister van Financien Zalm – heeft de NV WST een afdeling ‘business development’ opgezet om de ontwikkelde kennis breder in Nederland in te kunnen zetten.

De aanwezige kennis en ervaring bestond naast projectmanagement (de WST is binnen tijd en budget opgeleverd) uit tol & prijsbeleid, exploitatie (technisch beheer en veiligheid & operations) en PPS constructies met bijbehorende contracten en financieringsmodellen.
In februari 2006 is de kern van deze afdeling business development zelfstandig verder gegaan onder de naam NedMobiel.
NedMobiel is opgericht door Dirk Grevink en Roel Scholten. Dirk was hiervoor Hoofd Technisch beheer en plaatsvervangend Algemeen Directeur bij de NV Westerscheldetunnel. Roel was zelfstandig adviseur en daarvoor werkzaam bij Infram International bv.
Sinds januari 2008 heeft NedMobiel een partnerstructuur.

De volgende partners zijn toegetreden tot het management team:
• Henry van der Pluym (voormalig hoofd technisch beheer van de NV Westerscheldetunnel);
• Cees Uijl (voormalig hoofd onderhoud bij KMW);
• Corné van Iersel (voorheen senior adviseur risicomanagement en projectbeheersing en infra-ontwikkeling bij DHV);
• Nancy Vinke (voorheen hoofd veiligheid & operations bij NV Westerscheldetunnel).

NedMobiel is sinds haar oprichting sterk gegroeid, maar we gaan nog steeds uit van dezelfde kennisvelden als uitgangspunt van onze dienstverlening:
• Exploitatie van infrastructuur;
• Tol & prijsbeleid;
• Publieke Private Samenwerking.

In oktober 2007 is NedMobiel ingetrokken in de Sint-Anna kerk in Breda, een kantorencomplex in de monumentale neogotische AnnaStede aan de Haagweg.
Wij ontvangen u met alle plezier op deze bijzondere locatie om nader kennis te maken of gewoon het gebouw te bezichtigen.