Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen worden al onze werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd conform de DNR 2011.

Download hier de Rechtsverhouding-DNR2011