NedMobiel detachering & projecten neemt u werk uit handen door de juiste professionals aan uw organisatie toe te voegen. Onze professionals hebben de expertise en ervaring om aan uw organisatiebehoefte te voldoen. Onze kracht is het verbinden van strategisch doelen met tactisch implementatie en operationeel uitvoering en tegelijk ook dezelfde route in tegenovergestelde richting. Wij kunnen één professional aan een bestaand team toevoegen of een volledig beheerteam leveren.

Wij hebben ervaring bij Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, dit zijn zowel overheden als Bouwbedrijven. Onze professionals zijn in staat alle activiteiten van een project – van planstudie, tender tot de overdracht aan stakeholders – uit te voeren. De inzet die onze professionals hebben geleverd bij projecten is heet divers en breed van kwaliteit, organisatie, plannen, risico, contract tot financieel management. Nedmobiel is in staat om u volledig te ontzorgen door de assetmanagement organisatie en de daarbij behorende dagelijkse activiteiten en verantwoordelijkheden over te nemen.

Voorbeelden van recente detachering & projecten waar één of meerdere van onze professionals aan hebben bijgedragen zijn IXAS – Gaasperdammerweg (tender, ontwerp- en realisatiefase), ZuidasDok (tender, ontwerp- en realisatiefase), Blankenburgverbinding (tender), Landelijk Tunnelregisseur (beheer- en organisatie suite), Operationeel beheer Schiphol Airport, Beheerorganisatie gemeente Amsterdam.