NedMobiel consultancy geeft antwoord op uw specifieke vraagstuk. Wij stellen samen met u vast wat het eindresultaat zal zijn. Wij committeren ons aan het eindresultaat en bieden een oplossingstraject aan die past bij uw organisatie. De oplossing richt zich op twee aspecten; te weten veranderen van uw assetmanagement organisatie als mede het inhoudelijk managen van uw assets.

Onze aanpak kenmerkt zich door co-creatie, dialoog en resultaatgerichtheid. De kern is dat wij uw medewerkers stimuleren om onderdeel te zijn van de oplossing. Wij maken uw medewerkers indien nodig bewust van de situatie, creëren ruimte om initiatief te kunnen tonen en maken uw medewerkers ambassadeur van de oplossing. Gedurende het traject voeren wij de regie op het proces met focus op de mijlpalen om zo het gewenste resultaat te bereiken. Op deze manier krijgt u een oplossing op uw vraagstuk die ook gedragen wordt door uw medewerkers.

Onze dienstverlening sluit aan bij de methoden, normen en systemen die uw organisatie hanteert. Indien u behoefte heeft aan een verandering of verbetering van uw assetmanagement kunnen wij u adviseren over keuze, implementatie en gebruik.

Vraagstukken waar wij recent aan gewerkt hebben zijn o.a. implementatie ISO 55000, pakketselectie en implementatie van onderhoudsmanagementsysteem, opstellen kostenraming voor onderhoud- en exploitatie (OPEX), opstellen van een transitieplan om zo tot resultaatgericht onderhoud te komen, begeleiden van onderhoudsaanbesteding, opstellen van diverse inkoopcontracten, opstellen van budgetramingen voor onderhoud aan installaties.