CROW

CROW-standaard “Stappenplan Tunnelveiligheid in relatie tot multidomein bedienen”

Voor het op afstand bewaken en bedienen van tunnels hebben publieke en private partners in het programma iCentrale de landelijk gestandaardiseerde iDienst Tunnelbewaking en -bediening (TB&BaaS, Tunnelbewaking en -bediening as a Service) ontwikkeld. Deze iDienst kunnen tunnelbeheerders bij gemeenten en provincies afnemen van private aanbieders. Een private aanbieder kan dezelfde iDienst leveren aan meerdere decentrale overheden. Een private aanbieder kan ook iDiensten leveren voor meerdere domeinen, multidomein bediening, bijvoorbeeld voor de domeinen bruggen en sluizen, verkeersmanagement en stadstoezicht en -beheer.

De iDienst Tunnelbewaking en -bediening as  a Service moet vanzelfsprekend voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke eisen, waaronder de Warvw. In de landelijke specificaties van deze iDienst zijn deze eisen opgenomen om te garanderen dat deze iDienst en hun private aanbieders hieraan voldoen. Ook moet een tunnelbeheerder de zekerheid hebben dat de Openstellingsvergunning die reeds is verstrekt voor een tunnel, van kracht blijft als de tunnelbeheerder deze tunnel op afstand gaat laten bedienen middels de iDienst Tunnelbewaking en -bediening as a Service van een private aanbieder.

Hiertoe heeft het CROW een stappenplan ontwikkeld, het “Stappenplan Tunnelveiligheid in relatie tot multidomein bedienen”.

Het stappenplan bestaat uit 8 praktische stappen die een tunnelbeheerder van een bestaande tunnel met een Openstellingsvergunning doorloopt. Bij het stappenplan is een uitgebreide bijlage opgenomen waarin systematisch wordt benoemd welke wettelijke eisen van invloed zijn op het multidomein bedienen middels de iDienst Tunnelbewaking en  -bediening as a Service en wordt onderbouwd dat het multidomein bedienen geen wezenlijke wijzigingen betreft en slechts enkele onderdelen van het Veiligheidsbeheerplan hoeven te worden aangepast. Daarmee kan een decentrale overheid verantwoord blijven voldoen aan de wettelijke vereisten.

Om zeker te zijn dat het Stappenplan en de systematische uitwerking ook juridisch  voldoet aan alle wettelijke eisen hebben we de onderhavige standaard voorgelegd aan de landsadvocaat op dit terrein. De beoordeling van de landsadvocaat is opgenomen in de bijlagen.

NedMobiel is trots een bijdrage te hebben mogen leveren aan de totstandkoming van deze standaard en bedankt alle partijen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming hiervan.

De standaard is te downloaden op: https://www.icentrale.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2019/11/Stappenplan-Tunnelveiligheid_web-.pdf

CROW voorpagina plan

tram-711792_1920

MaaS project van start

We zijn al gestart, maar komende jaren gaat NedMobiel, samen met ICT Nederland, haar kennis van de mobiliteitsmarkt inzetten om actief de ‘MaaS’-markt te betreden. MaaS staat voor ‘Mobility as a Service’ en heeft als doel de focus op privé auto’s los te laten en over te stappen naar een deel-economie. Zo wordt het in de toekomst voor iedereen makkelijker om een auto of fiets te delen en krijg je eenvoudig toegang tot alle andere vormen van vervoer. Mobiliteit wordt een dienst die jou in staat stelt om zonder zorgen activiteiten (sociaal of zakelijk) te plannen en uit te voeren. Om dit mogelijk te maken willen we binnen NedMobiel een MaaS platform oprichten. Dit platform gaat de reiziger deze unieke reiservaring bieden.

De reiziger staat centraal en dit betekent onder andere dat :

  • een reis plannen, boeken en betalen heel eenvoudig moet zijn
  • digitale sleutels en/of tickets in een app voor gebruik beschikbaar worden gesteld
  • op basis van veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld files of weer) het vervoer zich automatisch gaat aanpassen
  • de kosten worden beheerst en je slechts één factuur ziet voor iedere geplande activiteit. Naast een inhoudelijke visie op de dienstverlening hebben we ook waarden vastgelegd, die richting geven aan ons gedrag en onze keuzes:
  • Iedere reiziger heeft op basis van zijn of haar persoonlijke situatie randvoorwaarden. Dit kunnen randvoorwaarden zijn met betrekking tot het type vervoer, maar ook tot het beschikbare budget. De randvoorwaarden zijn bepalend voor de reis die je wordt aangeboden.
  1. We leveren een inclusieve MaaS-dienstverlening. Dit betekent dat iedereen die dit wil, gebruik kan maken van onze dienstverlening.
  2. Ons platform is er voor iedere mobiliteitsaanbieder. Er is geen drempel voor de fietsenmaker op de hoek of een grote landelijk opererende leasemaatschappij om te participeren in MaaS.
  3. De klant is eigenaar van de data, zij kan ten alle tijde haar persoonlijke gegevens opvragen.
  4. Onze MaaS-dienstverlening draagt bij aan duurzaamheid en bereikbaarheid.

Ons MaaS platform is er voor iedere MaaS- en Mobiliteitsdienstverlener en heeft de ambitie om een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van files in Nederland en Europa.

Ynze Goinga

Blog Ynze

Onze collega Ynze Goinga werkt op dit moment namens ZuidPlus aan het beheer en onderhoud van de snelweg A10 Zuid, die de Amsterdamse wijk Zuidas in Amsterdam nu nog deels doorkruist. Klik hier om zijn blog te lezen.

Bus Schiphol

Bezoek VDL Bus in Roeselare

Vorige week hebben een aantal collega’s van NedMobiel een bezoek gebracht aan de autobusfabriek VDL Bus Roeselare in het Belgische Beveren. Deze dag stond in het teken van de bouw en de technische aspecten van elektrische bussen. VDL Bus bouwt voor vervoersbedrijf Connexxion in totaal 100 geleden e-bussen die in de toekomst ingezet worden op Schiphol. Tijdens de rondleiding door de fabriek kregen wij de mogelijkheid de gelede e-bussen in verschillende stadia van aanbouw te bekijken.

 

MT

Multi-oefening Maastunnel Rotterdam

abdij1

Heropening Abdijtunnel

IMG_3286

Bezoek aan Maastunnel

Vanmorgen hebben een aantal trainers van NedMobiel een rondleiding gehad in de oudste afgezonken tunnel van Nederland. NedMobiel verzorgt tijdens de renovatie en restauratie van de Maastunnel het OTO-programma!

Auditplan-Coentunnel

Rijkswaterstaat Rotterdam kiest voor Partners in Projectbeheersing

Rijkswaterstaat heeft in de recente uitvraag “Projectbeheersing Rotterdam 1″ gekozen voor Partners in Projectbeheersing. Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van de raamovereenkomst Projectbeheersing.

Partners in Projectbeheersing (PinP) gaat de komende twee jaar (met een optie tot maximaal december 2020) de disciplines: Financieel, Kwaliteit, Risico, Planning, informatie en Projectondersteuning verzorgen voor de projectteams WNZ A Tunnels 2, WNZ C KRW, WNZ A Vaarwegen ZD Rijksrederij, en ZD A Kustlijnzorg en MARS.

De kwaliteit van onze plannen zijn hoog gewaardeerd. Een hele mooie prestatie waar we met zijn allen erg trots op zijn! We kijken er dan ook naar uit om de komende vier jaar succesvol samen te werken met Rijkswaterstaat.

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Partners in Projectbeheersing, of bent u nieuwsgierig hoe u via NedMobiel kunt werken aan de integrale aanpak van projectbeheersing van Rijkswaterstaat projecten, dan vindt u onze contactgegevens op onze website . Wij maken graag tijd vrij voor een kennismakingsgesprek!